Kisah Lengkap Pemuda Ashabul Kahfi: Keagungan Allah, Kehebatan Ali, Kecerdasan Tamlikha

*

Dalam surat Al-Kahfi, Allah SWT menceritakan tiga kisah masa lalu, yaitu kisah Ashabul Kahfi, kisah pertemuan nabi Musa as dan nabi Khaidir as serta kisah Dzulqarnain. Kisah Ashabul Kahfi mendapat perhatian lebih dengan digunakan sebagai nama surat dimana terdapat tiga kisah tersebut. Hal ini tentu bukan kebetulan semata, tapi karena kisah Ashabul Kahfi, seperti juga kisah dalam al-Quran lainnya, bukan merupakan kisah semata, tapi juga terdapat banyak pelajaran (ibrah) didalamnya.

Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok orang beriman yang hidup pada masa Raja Diqyanus di Romawi, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya nabi Isa as. Mereka hidup ditengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang dzalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok orang yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah lalu memanggil mereka dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak dan lari, dikejarlah mereka untuk dibunuh. Ketika mereka lari dari kejaran pasukan raja, sampailah mereka di mulut sebuah gua yang kemudian dipakai tempat persembunyian.

Dengan izin Allah mereka kemudian ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua, dan dibangkitkan kembali ketika masyarakat dan raja mereka sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah SWT (Ibnu Katsir; Tafsir al-Quran al-‘Adzim; jilid:3 ; hal.67-71).

Berikut adalah kisah Ashabul Kahfi (Penghuni Gua) yang ditafsir secara jelas jalan ceritanya. Penulis kitab Fadha’ilul Khamsah Minas Shihahis Sittah (jilid II, halaman 291-300), mengetengahkan suatu riwayat yang dikutip dari kitab Qishashul Anbiya. Riwayat tersebut berkaitan dengan tafsir ayat 10 Surah Al-Kahfi:

“(Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdo’a: “Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)” (QS al-Kahfi:10)

Dengan panjang lebar kitab Qishashul Anbiya mulai dari halaman 566 meriwayatkan sebagai berikut:

Di kala Umar Ibnul Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi. Mereka berkata kepada Khalifah: “Hai Khalifah Umar, anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya, Abu Bakar. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada anda. Jika anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang Nabi. Sebaliknya, jika anda tidak dapat memberi jawaban, berarti bahwa agama Islam itu bathil dan Muhammad bukan seorang Nabi.”

“Silahkan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan,” sahut Khalifah Umar.
“Jelaskan kepada kami tentang induk kunci (gembok) mengancing langit, apakah itu?” Tanya pendeta-pendeta itu, memulai pertanyaan-pertanyaannya. “Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya, apakah itu? Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan jin! Terangkan kepada kami tentang lima jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau atau induknya! Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh (gemak) di saat ia sedang berkicau! Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan di kala ia sedang berkokok! Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau?”

Khalifah Umar menundukkan kepala untuk berfikir sejenak, kemudian berkata: “Bagi Umar, jika ia menjawab ‘tidak tahu’ atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, itu bukan suatu hal yang memalukan!”
Mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu, pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri melonjak-lonjak kegirangan, sambil berkata: “Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang Nabi, dan agama Islam itu adalah bathil!”

Salman Al-Farisi yang saat itu hadir, segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi itu: “Kalian tunggu sebentar!”

Ia cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu, Salman berkata: “Ya Abal Hasan, selamatkanlah agama Islam!”

Imam Ali r.a. bingung, lalu bertanya: “Mengapa?”
Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab. Imam Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar, berjalan lenggang memakai burdah (selembar kain penutup punggung atau leher) peninggalan Rasul Allah s.a.w. Ketika Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, ia bangun dari tempat duduk lalu buru-buru memeluknya, sambil berkata: “Ya Abal Hasan, tiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil!”

Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban itu, Ali bin Abi Thalib herkata: “Silakan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasul Allah s.a.w. sudah mengajarku seribu macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai seribu macam cabang ilmu!”

Pendeta-pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebelum menjawab, Ali bin Abi Thalib berkata: “Aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian, yaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang ada di dalam Taurat, kalian supaya bersedia memeluk agama kami dan beriman!”

“Ya baik!” jawab mereka.
“Sekarang tanyakanlah satu demi satu,” kata Ali bin Abi Thalib.
Mereka mulai bertanya: “Apakah induk kunci (gembok) yang mengancing pintu-pintu langit?”
“Induk kunci itu,” jawab Ali bin Abi Thalib, “ialah syirik kepada Allah. Sebab semua hamba Allah, baik pria maupun wanita, jika ia bersyirik kepada Allah, amalnya tidak akan dapat naik sampai ke hadhirat Allah!”
Para pendeta Yahudi bertanya lagi: “Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit?”
Ali bin Abi Thalib menjawab: “Anak kunci itu ialah kesaksian (syahadat) bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah!”

Para pendeta Yahudi itu saling pandang di antara mereka, sambil berkata: “Orang itu benar juga!” Mereka bertanya lebih lanjut: “Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya!”
“Kuburan itu ialah ikan hiu (hut) yang menelan Nabi Yunus putera Matta,” jawab Ali bin Abi Thalib. “Nabi Yunus as. dibawa keliling ketujuh samudera!”

Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi: “Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin!”

Ali bin Abi Thalib menjawab: “Makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman putera Nabi Dawud alaihimas salam. Semut itu berkata kepada kaumnya: “Hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian, agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukan-nya dalam keadaan mereka tidak sadar!”

Para pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya: “Beritahukan kepada kami tentang lima jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya!”

Ali bin Abi Thalib menjawab: “Lima makhluk itu ialah, pertama, Adam. Kedua, Hawa. Ketiga, Unta Nabi Shaleh. Keempat, Domba Nabi Ibrahim. Kelima, Tongkat Nabi Musa (yang menjelma menjadi seekor ular).”

Dua di antara tiga orang pendeta Yahudi itu setelah mendengar jawaban-jawaban serta penjelasan yang diberikan oleh Imam Ali r.a. lalu mengatakan: “Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah!”
Tetapi seorang pendeta lainnya, bangun berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Thalib: “Hai Ali, hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada anda.”

“Tanyakanlah apa saja yang kau inginkan,” sahut Imam Ali.

“Coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka itu?” Tanya pendeta tadi.

Ali bin Ali Thalib menjawab: “Hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni gua. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah s.w.t. kepada Rasul-Nya. Jika engkau mau, akan kubacakan kisah mereka itu.”

Pendeta Yahudi itu menyahut: “Aku sudah banyak mendengar tentang Qur’an kalian itu! Jika engkau memang benar-benar tahu, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir!”

Ali bin Abi Thalib kemudian membetulkan duduknya, menekuk lutut ke depan perut, lalu ditopangnya dengan burdah yang diikatkan ke pinggang. Lalu ia berkata: “Hai saudara Yahudi, Muhammad Rasul Allah s.a.w. kekasihku telah menceritakan kepadaku, bahwa kisah itu terjadi di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Aphesus, atau disebut juga dengan nama Tharsus. Tetapi nama kota itu pada zaman dahulu ialah Aphesus (Ephese). Baru setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tharsus (Tarse, sekarang terletak di dalam wilayah Turki).

Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia bernama Diqyanius. Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan dzalim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya, dan akhirnya berhasil menguasai kota Aphesus. Olehnya kota itu dijadikan ibukota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah Istana.”

Baru sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri, terus bertanya: “Jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku bentuk Istana itu, bagaimana serambi dan ruangan-ruangannya!”

Ali bin Abi Thalib menerangkan: “Hai saudara Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu marmar. Panjangnya satu farsakh (= kl 8 km) dan lebarnya pun satu farsakh. Pilar-pilarnya yang berjumlah seribu buah, semuanya terbuat dari emas, dan lampu-lampu yang berjumlah seribu buah, juga semuanya terbuat dari emas. Lampu-lampu itu bergelantungan pada rantai-rantai yang terbuat dari perak. Tiap malam apinya dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum baunya. Di sebelah timur serambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak seratus buah, demikian pula di sebelah baratnya. Sehingga matahari sejak mulai terbit sampai terbenam selalu dapat menerangi serambi.

Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas. Panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia 80 buah kursi, semuanya terbuat dari emas. Di situlah para hulubalang kerajaan duduk. Di sebelah kirinya juga disediakan 80 buah kursi terbuat dari emas, untuk duduk para pepatih dan penguasa-penguasa tinggi lainnya. Raja duduk di atas singgasana dengan mengenakan mahkota di atas kepala.”

Sampai di situ pendeta yang bersangkutan berdiri lagi sambil berkata: “Jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku dari apakah mahkota itu dibuat?”

“Hai saudara Yahudi,” kata Imam Ali menerangkan, “mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas, berkaki 9 buah, dan tiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya laksana bintang-bintang menerangi kegelapan malam.
Raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan, terdiri dari anak-anak para hulubalang. Semuanya memakai selempang dan baju sutera berwarna merah. Celana mereka juga terbuat dari sutera berwarna hijau. Semuanya dihias dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah. Masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas. Mereka harus berdiri di belakang raja.

Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang, terdiri dari anak-anak para cendekiawan, untuk dijadikan menteri-menteri atau pembantu-pembantunya. Raja tidak mengambil suatu keputusan apa pun tanpa berunding lebih dulu dengan mereka. Enam orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja, tiga orang berdiri di sebelah kanan dan yang tiga orang lainnya berdiri di sebelah kiri.”

Pendeta yang bertanya itu berdiri lagi. Lalu berkata: “Hai Ali, jika yang kau katakan itu benar, coba sebutkan nama enam orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu!”

Menanggapi hal itu, Imam Ali r.a. menjawab: “Kekasihku Muhammad Rasul Allah s.a.w. menceritakan kepadaku, bahwa tiga orang yang berdiri di sebelah kanan raja, masing-masing bernama Tamlikha, Miksalmina, dan Mikhaslimina. Adapun tiga orang pembantu yang berdiri di sebelah kiri, masing-masing bernama Martelius, Casitius dan Sidemius. Raja selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan.

Tiap hari setelah raja duduk dalam serambi istana dikerumuni oleh semua hulubalang dan para punggawa, masuklah tiga orang pelayan menghadap raja. Seorang diantaranya membawa piala emas penuh berisi wewangian murni.

Seorang lagi membawa piala perak penuh berisi air sari bunga. Sedang yang seorangnya lagi membawa seekor burung. Orang yang membawa burung ini kemudian mengeluarkan suara isyarat, lalu burung itu terbang di atas piala yang berisi air sari bunga. Burung itu berkecimpung di dalamnya dan setelah itu ia mengibas-ngibaskan sayap serta bulunya, sampai sari-bunga itu habis dipercikkan ke semua tempat sekitarnya.

Kemudian si pembawa burung tadi mengeluarkan suara isyarat lagi. Burung itu terbang pula. Lalu hinggap di atas piala yang berisi wewangian murni. Sambil berkecimpung di dalamnya, burung itu mengibas-ngibaskan sayap dan bulunya, sampai wewangian murni yang ada dalam piala itu habis dipercikkan ke tempat sekitarnya. Pembawa burung itu memberi isyarat suara lagi. Burung itu lalu terbang dan hinggap di atas mahkota raja, sambil membentangkan kedua sayap yang harum semerbak di atas kepala raja.

Demikianlah raja itu berada di atas singgasana kekuasaan selama tiga puluh tahun. Selama itu ia tidak pernah diserang penyakit apa pun, tidak pernah merasa pusing kepala, sakit perut, demam, berliur, berludah atau pun beringus. Setelah sang raja merasa diri sedemikian kuat dan sehat, ia mulai congkak, durhaka dan dzalim. Ia mengaku-aku diri sebagai “tuhan” dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah s.w.t.

Raja itu kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya, diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dibunuh. Oleh sebab itu semua orang terpaksa mengiakan kemauannya. Dalam masa yang cukup lama, semua orang patuh kepada raja itu, sampai ia disembah dan dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah s.w.t.

Pada suatu hari perayaan ulang-tahunnya, raja sedang duduk di atas singgasana mengenakan mahkota di atas kepala, tiba-tiba masuklah seorang hulubalang memberi tahu, bahwa ada balatentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya, dengan maksud hendak melancarkan peperangan terhadap raja. Demikian sedih dan bingungnya raja itu, sampai tanpa disadari mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepala.

Kemudian raja itu sendiri jatuh terpelanting dari atas singgasana. Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan –seorang cerdas yang bernama Tamlikha– memperhatikan keadaan sang raja dengan sepenuh fikiran. Ia berfikir, lalu berkata di dalam hati: “Kalau Diqyanius itu benar-benar tuhan sebagaimana menurut pengakuannya, tentu ia tidak akan sedih, tidak tidur, tidak buang air kecil atau pun air besar. Itu semua bukanlah sifat-sifat Tuhan.”

Enam orang pembantu raja itu tiap hari selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran. Pada satu hari tibalah giliran Tamlikha menerima kunjungan lima orang temannya. Mereka berkumpul di rumah Tamlikha untuk makan dan minum, tetapi Tamlikha sendiri tidak ikut makan dan minum. Teman-temannya bertanya: “Hai Tamlikha, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?”

“Teman-teman,” sahut Tamlikha, “hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum, juga tidak ingin tidur.”

Teman-temannya mengejar: “Apakah yang merisaukan hatimu, hai Tamlikha?”

“Sudah lama aku memikirkan soal langit,” ujar Tamlikha menjelaskan.”

Aku lalu bertanya pada diriku sendiri: ‘siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara, tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah?

Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu?

Siapakah yang menghias langit itu dengan bintang-bintang bertaburan?’ Kemudian kupikirkan juga bumi ini: ‘Siapakah yang membentang dan menghamparkan-nya di cakrawala?

Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang dan tidak miring?’ Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri: ‘Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semuanya itu pasti ada yang membuat, dan sudah tentu bukan Diqyanius’…”

Teman-teman Tamlikha lalu bertekuk lutut di hadapannya. Dua kaki Tamlikha diciumi sambil berkata: “Hai Tamlikha dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, baiklah engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua!”

“Saudara-saudara,” jawab Tamlikha, “baik aku maupun kalian tidak menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja yang dzalim itu, pergi kepada Raja pencipta langit dan bumi!”

“Kami setuju dengan pendapatmu,” sahut teman-temannya.

Tamlikha lalu berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil mendapat uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju. Lalu berangkat berkendaraan kuda bersama-sama dengan lima orang temannya.

Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamlikha berkata kepada teman-temannya: “Saudara-saudara, kita sekarang sudah terlepas dari raja dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar.”

Mereka turun dari kudanya masing-masing. Lalu berjalan kaki sejauh 7 farsakh, sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu.

Tiba-tiba datanglah seorang penggembala menyambut mereka. Kepada penggembala itu mereka bertanya: “Hai penggembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu?”

“Aku mempunyai semua yang kalian inginkan,” sahut penggembala itu. “Tetapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu!”

“Ah…, susahnya orang ini,” jawab mereka. “Kami sudah memeluk suatu agama, kami tidak boleh berdusta. Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya?”

“Ya,” jawab penggembala itu.

Tamlikha dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, penggembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka, dan sambil menciumi kaki mereka, ia berkata: “Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dahulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian.”

Tamlikha bersama teman-temannya berhenti. Penggembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalaannya. Tak lama kemudian ia datang lagi berjalan kaki, diikuti oleh seekor anjing miliknya.”

Waktu cerita Imam Ali sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya melonjak berdiri lagi sambil berkata: “Hai Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba sebutkan apakah warna anjing itu dan siapakah namanya?”

“Hai saudara Yahudi,” kata Ali bin Abi Thalib memberitahukan, “kekasihku Muhammad Rasul Allah s.a.w. menceritakan kepadaku, bahwa anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Qithmir.

Ketika enam orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya: kita khawatir kalau-kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita! Mereka minta kepada penggembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu.

Anjing itu melihat kepada Tamlikha dan teman-temannya, lalu duduk di atas dua kaki belakang, menggeliat, dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali: “Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku, padahal aku ini bersaksi tiada tuhan selain Allah, tak ada sekutu apa pun bagi-Nya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku mendekatkan diriku kepada Allah s.w.t.” Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi.

Penggembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit. Lalu bersama mereka mendekati sebuah gua.”

Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu, bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata: “Apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu?!”

Imam Ali menjelaskan: “Gunung itu bernama Naglus dan nama gua itu ialah Washid, atau di sebut juga dengan nama Kheram!”

Ali bin Abi Thalib meneruskan ceritanya: secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancur mata-air deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua. Sedang anjing yang sejak tadi mengikuti mereka, berjaga-jaga ndeprok sambil menjulurkan dua kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua.

Kemudian Allah s.w.t. memerintahkan Malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka Allah s.w.t. mewakilkan dua Malaikat untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri.

Suatu ketika waktu raja Diqyanius baru saja selesai berpesta ia bertanya tentang enam orang pembantunya. Ia mendapat jawaban, bahwa mereka itu melarikan diri. Raja Diqyanius sangat gusar. Bersama 80.000 pasukan berkuda ia cepat-cepat berangkat menyelusuri jejak enam orang pembantu yang melarikan diri. Ia naik ke atas bukit, kemudian mendekati gua. Ia melihat enam orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua. Ia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa enam orang itu benar-benar sedang tidur.

Kepada para pengikutnya ia berkata: “Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu supaya mereka segera datang ke mari!”

Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jish (bahan semacam semen). Selesai dikerjakan, raja berkata kepada para pengikutnya: “Katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua, kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka dikeluarkan dari tempat itu.”

Dalam gua tertutup rapat itu, mereka tinggal selama 309 tahun.

Setelah masa yang amat panjang itu lampau, Allah s.w.t. mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing. Yang seorang berkata kepada yang lainnya: “Malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah, mari kita pergi ke mata air!”

Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka lihat mata air itu sudah mengering kembali dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah s.w.t. membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya: “Siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati benar, jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak-babi.”

Tamlikha kemudian berkata: “Hai saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi, hai penggembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah bajuku ini!”

Setelah Tamlikha memakai baju penggembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya, melalui jalan-jalan yang belum pernah diketahui. Setibanya dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan: “Tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Roh Allah.”

Tamlikha berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-usap mata, lalu berkata seorang diri: “Kusangka aku ini masih tidur!” Setelah agak lama memandang dan mengamat-amati bendera, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang sedang membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenal. Setibanya di sebuah pasar ia bertanya kepada seorang penjaja roti: “Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?”

“Aphesus,” sahut penjual roti itu.

“Siapakah nama raja kalian?” tanya Tamlikha lagi. “Abdurrahman,” jawab penjual roti.

“Kalau yang kau katakan itu benar,” kata Tamlikha, “urusanku ini sungguh aneh sekali! Ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku!”

Melihat uang itu, penjual roti keheran-heranan. Karena uang yang dibawa Tamlikha itu uang zaman lampau, yang ukurannya lebih besar dan lebih berat.

Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi, lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib: “Hai Ali, kalau benar-benar engkau mengetahui, coba terangkan kepadaku berapa nilai uang lama itu dibanding dengan uang baru!”

Imam Ali menerangkan: “Kekasihku Muhammad Rasul Allah s.a.w. menceritakan kepadaku, bahwa uang yang dibawa oleh Tamlikha dibanding dengan uang baru, ialah tiap dirham lama sama dengan sepuluh dan dua pertiga dirham baru!”

Imam Ali kemudian melanjutkan ceritanya: Penjual Roti lalu berkata kepada Tamlikha: “Aduhai, alangkah beruntungnya aku! Rupanya engkau baru menemukan harta karun! Berikan sisa uang itu kepadaku! Kalau tidak, engkau akan ku hadapkan kepada raja!”

“Aku tidak menemukan harta karun,” sangkal Tamlikha. “Uang ini ku dapat tiga hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga tiga dirham! Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Diqyanius!”

Penjual roti itu marah. Lalu berkata: “Apakah setelah engkau menemukan harta karun masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai tuhan, padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam! Apakah dengan begitu engkau hendak memperolok-olok aku?”

Tamlikha lalu ditangkap. Kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang yang dapat berfikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamlikha: “Bagaimana cerita tentang orang ini?”
“Dia menemukan harta karun,” jawab orang-orang yang membawanya.

Kepada Tamlikha, raja berkata: “Engkau tak perlu takut! Nabi Isa a.s. memerintahkan supaya kami hanya memungut seperlima saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang seperlima itu kepadaku, dan selanjutnya engkau akan selamat.”

Tamlikha menjawab: “Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun! Aku adalah penduduk kota ini!”
Raja bertanya sambil keheran-heranan: “Engkau penduduk kota ini?”

“Ya. Benar,” sahut Tamlikha.

“Adakah orang yang kau kenal?” tanya raja lagi.

“Ya, ada,” jawab Tamlikha.

“Coba sebutkan siapa namanya,” perintah raja.

Tamlikha menyebut nama-nama kurang lebih 1000 orang, tetapi tak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata: “Ah…, semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi, apakah engkau mempunyai rumah di kota ini?”

“Ya, tuanku,” jawab Tamlikha. “Utuslah seorang menyertai aku!”

Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamlikha pergi. Oleh Tamlikha mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana, Tamlikha berkata kepada orang yang mengantarkan: “Inilah rumahku!”

Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Ia terperanjat ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang: “Kalian ada perlu apa?”

Utusan raja yang menyertai Tamlikha menyahut: “Orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya!”

Orang tua itu marah, memandang kepada Tamlikha. Sambil mengamat-amati ia bertanya: “Siapa namamu?”
“Aku Tamlikha anak Filistin!”

Orang tua itu lalu berkata: “Coba ulangi lagi!”

Tamlikha menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamlikha sambil berucap: “Ini adalah datukku! Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Diqyanius, raja durhaka.”

Kemudian diteruskannya dengan suara haru: “Ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, Pencipta langit dan bumi. Nabi kita, Isa as., dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali!”

Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian di laporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamlikha yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamlikha, raja segera turun dari kuda. Oleh raja Tamlikha diangkat ke atas pundak, sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamlikha sambil bertanya-tanya: “Hai Tamlikha, bagaimana keadaan teman-temanmu?”
Kepada mereka Tamlikha memberi tahu, bahwa semua temannya masih berada di dalam gua.

“Pada masa itu kota Aphesus diurus oleh dua orang bangsawan istana. Seorang beragama Islam dan seorang lainnya lagi beragama Nasrani. Dua orang bangsawan itu bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamlikha menuju ke gua,” demikian Imam Ali melanjutkan ceritanya.

Teman-teman Tamlikha semuanya masih berada di dalam gua itu. Setibanya dekat gua, Tamlikha berkata kepada dua orang bangsawan dan para pengikut mereka: “Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda, atau gemerincingnya senjata. Mereka pasti menduga Diqyanius datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka!”

Semua berhenti menunggu dan Tamlikha masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamlikha datang, teman-temannya berdiri kegirangan, dan Tamlikha dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamlikha mereka berkata: “Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Diqyanius!”

Tamlikha menukas: “Ada urusan apa dengan Diqyanius? Tahukah kalian, sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?”
“Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja,” jawab mereka.

“Tidak!” sangkal Tamlikha. “Kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun! Diqyanius sudah lama meninggal dunia! Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti, dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung! Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian!”

Teman-teman Tamlikha menyahut: “Hai Tamlikha, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagad?”

“Lantas apa yang kalian inginkan?” Tamlikha balik bertanya.

“Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga,” jawab mereka.

Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas, kemudian berdoa: “Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain!”

Allah s.w.t. mengabulkan permohonan mereka. Lalu memerintahkan Malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah s.w.t. melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama tujuh hari untuk mencari-cari pintunya, tetapi tanpa hasil. Tak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua.

Pada saat itu dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah s.w.t. Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua, sebagai peringatan yang diperlihatkan Allah kepada mereka.

Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata: “Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku! Akan ku dirikan sebuah tempat ibadah di pintu gua itu.”

Sedang bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula: “Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku! Akan ku dirikan sebuah biara di pintu gua itu.”

Dua orang bangsawan itu bertengkar, dan setelah melalui pertikaian senjata, akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka Allah berfirman:

“Dan begitulah Kami menyerempakkan mereka, supaya mereka mengetahui bahawa janji Allah adalah benar, dan bahawa Saat itu tidak ada keraguan padanya. Apabila mereka berbalahan antara mereka dalam urusan mereka, maka mereka berkata, “Binalah di atas mereka satu bangunan; Pemelihara mereka sangat mengetahui mengenai mereka.” Berkata orang-orang yang menguasai atas urusan mereka, “Kami akan membina di atas mereka sebuah masjid.”

Sampai di situ Imam Ali bin Abi Thalib berhenti menceritakan kisah para penghuni gua. Kemudian berkata kepada pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu: “Itulah, hai Yahudi, apa yang telah terjadi dalam kisah mereka. Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, apakah semua yang ku ceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Taurat kalian?”

Pendeta Yahudi itu menjawab: “Ya Abal Hasan, engkau tidak menambah dan tidak mengurangi, walau satu huruf pun! Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi, sebab aku telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah serta Rasul-Nya. Aku pun bersaksi juga, bahwa engkau orang yang paling berilmu di kalangan ummat ini!”

Demikianlah hikayat tentang para penghuni gua (Ashhabul Kahfi), kutipan dari kitab Qishasul Anbiya yang tercantum dalam kitab Fadha ‘ilul Khamsah Minas Shihahis Sittah, tulisan As Sayyid Murtadha Al Huseiniy Al Faruz Aabaad, dalam menunjukkan banyaknya ilmu pengetahuan yang diperoleh Imam Ali bin Abi Thalib dari Rasul Allah s.a.w.

(sumber : http://www.indonesiaindonesia.com/f/87236-kisah-ashabul-kahfi-penghuni-gua-versi/

110 Responses to Kisah Lengkap Pemuda Ashabul Kahfi: Keagungan Allah, Kehebatan Ali, Kecerdasan Tamlikha

 1. Ahmad says:

  Amazing…

 2. ainul says:

  subhanallah
  Allahu akbar,

  Thx bro ilmu.nya,,

 3. Referensi dari mana bang , demikian lengkap ?

 4. indico agus says:

  subhanaalah,,,,,,,,,,bener2 vitamin jiwa.

 5. Mbib says:

  Mantappp,,,Mencerahkan

 6. phraz says:

  ak mw tnya,emng pd ms it islam sdh ad,bkn y agama wktu it d sbut agama tuhan yg esa?Bkn y islam brkbar nama y mnjdi sbuah agama pd zman nabi Muhammad SAW.

 7. Heru darmawan says:

  Masih ada pertanyaan yahudi sebelumnya yg belum dijelaskan jawabannya yaitu : “apa yang dikatakan oleh burung puyuh (gemak) di saat ia sedang berkicau! Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan di kala ia sedang berkokok! Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau?”

  Apa bisa ditambahkan penjelasan tsb?????

 8. SULAIMAN says:

  Alhamdulillah,. Saya dapat mengetahui dgn jelas ttg sejarah Gua Al-kahfi. berterima kasih Kpd penulis ini semoga Allah SWT menambahkan ilmunya,. Amin

 9. wisnu says:

  benarkah pejabat di kota Aphesus beragama Islam dan satunya beragama Nasrani? sedangkan Islam blm lahir saat itu. sedangkan nabi Muhammad mengisahkan ashabul Kahfi beliau belum ada, malah Allah SWT marah kpd nabi krn menjajikan kisah ashabul kahfi pada esok hari tanpa mengucap Insya Allah. mohon dijelaskan

 10. dhana says:

  kisah yg mudah dicerna… yang menambah keimanan

 11. suryadi says:

  Om kisah Pemuda Kahfi bagus sekali minta ijin untuk copy paste ya Om mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.

 12. dial says:

  sepakat dengan wisnu. ditunggu jawabannya.

 13. Himmah says:

  Subhanallah. Meski nurani ini bisa mengatakan insya Allah yang dikicaukan burung, dikokokkan ayam, diringkikkan keledai dan kuda serta yang disuarakan kodok adalah “Laa Ilaaha Illa ALLAH, MUHAMMAD Rasul Allah”. Namun saya tunggu jawaban sebagaimana permohonan sodara Wisnu dan Dial.

 14. Himmah says:

  Thaks for ALLAH, Alhamdulillah….

 15. mR. gAlau... says:

  AllahuAkbar…..!!

 16. nurul yusrina says:

  subhanalah

 17. j4uharry says:

  izin reblog ya

 18. j4uharry says:

  Reblogged this on j4uharry and commented:
  😉

  Kisahnya menyegarkan ruhiyah

 19. mbakje says:

  Reblogged this on Rumah Mbakje and commented:
  sejarah pemuda Kahfi yang patut diketahui

 20. mbakje says:

  saya izin reblog kisah ini ya… terima kasih

 21. Subhanalloh. Panjang juga tulisannya ya :). Saya pernah nonton filmnya di TVRI saat bulan Ramadhan secara serial :)…

 22. slamet turyono says:

  Memang kisah nyata yg mengharukan , supaya manusia mrnjadi yaqin ,kuasa alloh yg serba maha,,,,,

 23. gielank says:

  kisah 7 pemuda yang berani meninggalkan pankatnya,hartanya,,demi mempertahankan
  agamanya,,,,alhamdlllah trmksh ts pencerahanya,,,,

 24. SUHANALLAH… Ceritanya sangat” menarik.
  sepengetahuan saya insyaallah yang dikicaukan burung, dikokokkan ayam, diringkikkan keledai dan kuda serta yang disuarakan kodok adalah berdzikir kepada Allah SWT.

 25. abdul rahman ali says:

  Ternyata yg comment juga banyak yg berjiwa yahudi yg terakhir….
  Banyak tanya y,,,,
  Hehehe… Jujur jujur

 26. Mohsin says:

  Ini cerita tak lain tak bukan cerita palsu yang di ada-adakan oleh ulamak- ulamak syiah…..hati2 wahai saudara2 ku

 27. Adnan Alham says:

  subahanallah hanya saya cukup kagum dengan kisah itu,
  dan saya semakin…dari Adnan Alham

 28. Adnan Alham says:

  Saya harapkan ada produser film mengangkat di layar kaca (TV) kisah As-habul Khafi ini. supaya menjadi pelajaran bagi manusia-manusia atau penguasa suatu negri yang berbuat zdalim sebagaimana raja digyanus yg berkuasa di Negri APHWESUS di Roma itu.

 29. Adji says:

  Subhanallah… amazing! Sayyidina Ali memang betul-betul pintu gudangnya ilmu. Jazakallah!

 30. Ubed Adja says:

  lailahaillallah…………………….. alngkah bahagianya pemeluk islam karna memiliki seorang alim dari golongan sahabat yaitu:ali bin abi thalib karromallahuwajhah,,,,,,,,

 31. Sultan Aang says:

  aduhai menyentuh hati dan menggetarkan iman cerita ashabulkahfi ini..

 32. simashubby says:

  assalamu’alaikum sahabatku ….
  saya bangga sekali, dengan adanya kisah sejarah tentang ashabul kahfi, apalagi anda mencantumkannya dalam blok anda. keistimewaan dan kelebihan dari mempelajari ashabul kahfi wabil khusus nama – namanya sangat penting sekali.

 33. Ahli Munajat says:

  allah hu akbar keagungan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun didunia

 34. Nabeel says:

  Sangat bagus cerita tersebut semoga banyak guna.

 35. Junaedi As says:

  Pada kisah di atas, Raja Diqyanius beserta 80.000 pasukannya mendatangi gua, dan Raja Diqyanius sendiri melihat mereka tertidur lalu memerintah tukang batu utk menimbun pintu gua.

  Sedang dlm Qur’an di-firman-kan ;
  “Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka.” (Al-Kahfi: 18)

  Ayat tsb dgn tegas menyatakan bahwa Allah SWT menjaga mereka dari Siapapun yg ingin mendekatinya dengan rasa ketakutan

  ?

 36. Widodo Darto Wiyono says:

  subhanallah…!

  mohon dijelaskan perihal sudah adanya agama Islam pada masa itu dengan estimasi tahun – tahun kejadiannya supaya mudah difahami..

  1. kisah itu diceritakan oleh sayidina Ali pada masa khalifah Umar ibn Khatab..(tahun …. Hijriah)

  2. 7 pemuda tsb dibangunkan Allah SWT pada masa pemerintahan Abdurrahman (beragama Islam?)..tahun berapakah kejadian itu? siapakah Abdurrahman tsb?

  1. Masa kepemimpinan Rasulullah SAW tahun …..
  2. khalifah Abu Bakar tahu….
  3. khalifah Umar ibu Khatab tahun….
  dst..

  mohon maaf..pertanyaan saya tsb semata2 didorong oleh karena kedangkalan pengetahuan saya..tidak ada motif apapun juga..

  syukron brother!

 37. Dana Islauna says:

  thanks infonya..

 38. maria says:

  izin copy paste ya 🙂 syukran

 39. zulhendry ramly says:

  Begitu besarnya kekuasaan Allah SWT memperlihatkan kepada umat manusia yang beriman kepadaNya

 40. Dengan izin Allah mereka kemudian ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua, dan dibangkitkan kembali ketika masyarakat dan raja mereka sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah SWT (Ibnu Katsir; Tafsir al-Quran al-’Adzim; jilid:3 ; hal.67-71).
  Tidur 309 tahun? Susah saya memahaminya dg akal sehat saya yg sederhana ini.

 41. Darji says:

  ceritanya sangat dekat mengarah ke ahlul bait. Hati-hati pakai nurani saudaraku muslim yg membaca ini.

 42. aat says:

  izin copas pa

 43. 74 says:

  Reblogged this on Just Medicine.

 44. ririn ramadhan says:

  subbhanallah

 45. Al Qorni says:

  izin copy buat share, jazakullah khoir..

 46. Candra says:

  Betul.. Saya setuju sama DARJI.

  Sepertinya cerita ini dan penulis atau yg pny blog ini mengarah ke ahlul bait or syi’ah..

  sebab tanda2nya diantaranya adalah :
  1. Menggunakan kata “imam” ali
  2. Saya heran kenapa penulis mengatakan saat itu tamlikha melihat tulisan “nabi isa adalah roh Allah”, ini kan aneh, klo org islam beneran yang nulis ini ngga mungkin menuliskan demimikian. Kecuali syiah, syiah kan sebelas dua belas sama nasrani dan yahudi. Agak2 ngga jelas gitu.
  Jadi hati2 kpd para pembaca.. Bahaya syiah, selalu berusaha memasukkan sdkt demi sedikit kesesatan mereka ke ummat islam (bahaya taqiyah)

  Nauzubillahi min zalik

 47. Mohsin says:

  Saya melihat banyak comment2 dari orang2 yg jahil agama….cerita ini jelas sekali ditokok tambah oleh pembohong2 syiah….kalau baca atau dengar cerita yg pelik2 dalam agama biasanya dari cerita Israiliyat & Syiah

 48. Abuya Fathin says:

  terlepas dari kisah diatas.. seluruh nabi beragama islam, di suddah alquran dijelaskan..

 49. dyw says:

  Oooooh … jadi ashabul kahfi tuh brp org ? 6,7,8 9? (plus anjing Qithmir)

 50. alip paisal says:

  Sungguh besar kekuasaan Alloh,terimakasih atas ilmunya.

 51. Annisa says:

  izin reblog ya gan 🙂

 52. ramadhans says:

  subhanallah ,,,benar -benar siraman rohani

 53. subhanalloh….terimakasih atas ilmunya sahabat…

 54. rofik ahmad says:

  alhmdulilah….skrg baru lengkap cerita ashbul kafi yg q th..!trims….

 55. zahra zizi says:

  subahanallah …

 56. lalefatma says:

  Reblogged this on lalefatma.

 57. Yusuf says:

  Subhanallah…Allah maha kuasa atas segala sesuatu..hanya orang yang beriman yang mau menerima cerita seperti ini…

 58. abah says:

  sepanjang sejarah yang memegang agama tauhid or Islam kaffah tidak mudah dan penuh dengan ujian (disiksa, diusir dan dibunuh) oleh sistem/kerajaan yang berkuasa saat itu. maupun saat ini.. sebenarnya sebelum para pemuda itu ujlah ke gua mereka menyebarkan Islam dulu selama bertahun-tahun (kitab taurot yang masih asli), tapi mereka diperangi dan mau dibunuh (bayangkan betapa sulitnya mendakwahkan lailaha illalloh..)

 59. SubhanaAllaah. . Allaahuakbar. .

 60. ali burhanudin says:

  Subhanalloh ……
  Ya Alloh lindungilah kami dan keluarga kami dari sifat-sifat yang menjurus ke kemusrikan sucikanlah kami untuk beribadah kepada MU ya Alloh, aamiin yra

 61. muhamad sodik says:

  subhanallah…sungguh besar kekuasaan Allah…semoga lebih banyak orng yg mau membaca kisah ini. 🙂

 62. Marwa Putriyani says:

  Kisahnya menambah wawasan. Terimakasih 🙂

 63. ahmadkharitz says:

  Lahawlawalakuata illa billa

 64. filantropis says:

  Terimakasih atas share cerita Ashabul Khafinya | sangat membantu |

 65. Rontek says:

  ijin copas gan..

 66. Johna540 says:

  Good post. I study something more challenging on completely different blogs everyday. It is going to all the time be stimulating to learn content material from different writers and practice somewhat one thing from their store. I kcafddaakcfb

 67. Mulyadi aulia Rahman says:

  Subhanallaah wal hamdulillaah walaailaaha illallaahu Allahu Akbar, Allahummahdinass shirothol mustaqim, shirotholladziina an’amta ‘alaihim minannabiyyiina washiddiiqiina wasyuhadai washoolihin wahasuna ulaaika rafiqaa………….. amien !

 68. dcgrafika says:

  Yaa Allah,,,Sungguh maha suci engkau, buat saudara yang membaca kisah ini kiranya sudilah kita kirimkan bacaan surah Alfatihah satu kali buat mereka yang telah memberikan cerahan kepada kita semua….!

 69. shanty says:

  subhannallah…..

 70. sdafa says:

  Cerita di atas sejauh ini yang paling detail tentang ashabul kahfi, semoga ada kelanjutannya di blog ini. Trims

 71. Hebat benar ya imam ali r.a.dan saya hendak mencontoh dari tamlikha.kenapa demikian ?.karena kecerdasan tamlikha bisa ditiru/jadi contoh teladan.adapun kehebatan imam Ali itu,memang sudah bawaan yg jarang ada tandingannya.makasih atas cerita kisah yg luar biasa hebatnya ini.

 72. osep11 says:

  saya menemukan bahwa cerita di atas adalah copy paste dari sebuah buku. (dalam buku tsb juga dijelaskan tentang bagian yg terlewat, yaitu apa yg dikatakan burung puyuh, ayam, katak dsb.) buku tersebut berjudul ‘dari adam a.s hingga isa a.s’ .penulis aslinya adalah sayyid ni’matullah al-jazairi yg merupakan ulama syiah (silakan googling saja untuk pembuktian). jadi mohon saudara2ku agar menanggapinya dengan penuh keimanan, jgn sampai tersesatkan oleh pemikiran2 syiah. karena hanya Allah lah yang benar2 mengetahui kisah tsb secara keseluruhan. kita hanya wajib mempercayai bahwa kisah ini benar2 terjadi sebagaimana disebutkan dalam al-quran.

 73. joe says:

  kisah diatas berbeza dari apa yang diceritakan di dlm al quran. hati hati. banyak kepalsuan cerita di atas

 74. heri says:

  terima kasih kisahnya… membuat saya malu, betapa masih sangat sedikitnya pengetahuan yang saya miliki, dan betapa sangat sombongnya karena saya jauh dari majlis ilmu 😦

 75. win says:

  300 tahun ditambah 9 tahun lagi atau 309 tahun itu adalah suatu struktur rongga berbentuk bola terdiri 5 lapisan sdh termasuk inti
  lapisan I = 1
  lapisan II =12
  lapisan III=42
  lapisan IV=92
  lapisan V =162
  jumlah total isi bola = 309 bola

 76. Ash Faqh Zameen says:

  Kisah di atas boleh diambil sebagai bahan ilmu sekadar yang bertepatan dengan apa yang dikisahkan dalam al Qurran., manakala selain daripada itu jelas tokoh tambah yang sengaja diadakan oleh penulis berkepentingan lebih cenderung kepada Syiah.. Berhati-hati wahai seluruh umat Islam…!!!

 77. irfan aji says:

  apakah anjing bisa masuk surga padahal anjing itu haram

 78. Zubirhalim says:

  Kisah ini bersumber dr kitab fadailul khomsah karangan imam fairuzabadi… beliau adalah seorang syiah….
  Beliau mendakwa kisah ini diambil dr kitab qiasasul anbia (karangan imam ibnu kasir) ternyata, kisah ini tiada didalam kitab itu… bahkan kisah ashabul kahfi juga tiada didalam kitab itu…
  Wallahualam…

 79. NAYY says:

  SUBHANALLAH.
  senang sekali membaca nya.
  Terima kasih.

 80. ade says:

  Ahai..jangan terlalu mencerca tentang suatu golongan.
  Ambil yg baiknya saja lah,

  Tergantung kita menyikapinya, dan baca sesuatu jangan hanya dari 1 sumber.

  Gampang toh..

 81. SUBHANALLAH 🙂
  sungguh indah sekali agama Islam itu 🙂

 82. Bhenny Wibawa says:

  Ali bin Abi Thalib adalah tokoh Islam yang terkenal sebagai kuncinya Gudang Ilmu. Sementara Gudang Ilmunya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, jangan dihubung-hubungkan dengan Syiah atau Sunnah Wal jamaah.

 83. Badru Zaman says:

  Aneh sekali kisah ini. Janggal. Jangan asal copas. Coba renungi baik-baik!!!

  1. Berapa jumlah penghuni gua (ashabul kahfi)?
  Dalam Qur’an, mengenai jumlah mereka, hanya Allah Swt yang mengetahui. Lihat surat al-Kahfi ayat 22. Artinya :

  [22] “Nanti (ada orang yang akan) mengatakan(jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan: “(jumlah mereka) adalah lima orang yang keenam adalah anjing nya”, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan (yang lain lagi) mengatakan: “(jumlah mereka) tujuh orang, yang ke delapan adalah anjingnya”. Katakanlah: “Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit”. Karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan kamu menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorangpun di antara mereka.”

  2. Berapa lama ia tertidur dalam gua? Benarkah 309 tahun?
  Lihat dalam Qur’an lagi dalam surat al-Kahfi ayat ke-25 dan 26. Artinya :

  [25] “Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi).”
  [26] Katakanlah: “Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan”.

  Wallahu a’lam

 84. edy susanto says:

  alhamdulillah… allah hu akbar. subhanallah.. dan aku brsyukur tiada henti2nya krena allah telah mnciptkan aku dan menhadirkan aku ke dunia dlam keadaan islam. alhamdulillah..

 85. nurhanifah says:

  subhanallah,,,,,,,,,,,,,,
  betapa bangga-ny sya mnjd umat islam

 86. Anam says:

  Lantas bagaimana setelah salah diantara kedua bangsawan tsbut memberi kbr kpd raja tentang hilangnya Tamlika dan kawan2 beserta lenyapnya mulut Goa..?!

 87. akhlakhen says:

  enak2 aja dia nulis
  “Dengan panjang lebar kitab Qishashul Anbiya mulai dari halaman 566 meriwayatkan sebagai berikut……”
  sy udah banyak kali menalaah kitab Qishashul Anbiya, cerita ini gak ada dalam kitab itu.
  semua yang terlibat dengan mencopy dan menyebarkan kisah ini harus menjawabnya di hadapan pengarang Qishasul Anbiya (imam ibnu kasir).!!!!!!

 88. Arief says:

  ha ha ..PENGKABURAN SEJARAH…

 89. danz says:

  Astagfirulloh masa bersaksi “tiada tuhan selain Allah dan nabi isa roh Allah”
  Terus banyak orang yg lagi baca injil….

  Hati2 syi’ah dan wahabi menyesatkan…ahlus sunnah wal jamaah ahli bid’ah sesat

 90. sei says:

  Aduh

 91. Arif says:

  Subhanalloh laahaula walaa quata ila billahil aliyil adzim

 92. abuhakam says:

  Subhanallah, kisah yang mengharukan dan lengkap, mohon ijin share sebagian dengan menyertakan link halaman ini, terima kasih.

 93. Hamba Allah says:

  Surah Al-Kahf [22]
  (Sebahagian dari) mereka akan berkata: “Bilangan Ashaabul Kahfi itu tiga orang, yang keempatnya ialah anjing mereka “; dan setengahnya pula berkata:”Bilangan mereka lima orang, yang keenamnya ialah anjing mereka” – secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui; dan setengahnya yang lain berkata: “Bilangan mereka tujuh orang, dan yang kedelapannya ialah anjing mereka”. Katakanlah (wahai Muhammad): “Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka, tiada yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit”. Oleh itu, janganlah engkau berbahas dengan sesiapapun mengenai mereka melainkan dengan bahasan (secara sederhana) yang nyata (keterangannya di dalam Al-Quran), dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorangpun dari golongan (yang membincangkannya).

 94. dino says:

  Hati2 kawan saudaraku, ini betul2 yg buat syiah, mereka syiah menghina sahabt nabi terutama Umar ibn Khattab, makanya di cerita di atas umar di gambarkan tidak tahu ketimbang Ali..

  Ya Allah aku berlindung kepadaMu, dan lindungilah juga orang yang berada di jalanMu, dan kembalikanlah juga orang2 yang tersesat di jalanMu agar kembali kepada jalanMu yang lurus, Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah

 95. ini sungguh kisah yang yang sangat luar biasa SUBHANALLAH

 96. ramli says:

  jangan ribut saran ane cari jalan supaya ketemu langsung sama ashabul kahfi nya atau sama allah langsung biar bisa nanya yg sebenarnya, he he he, kalau ada yg bisa saya mau ikut biar nambah iman. he he he.

 97. wawan says:

  Orang mukmin itu kalau datang kepada mereka suatu berita maka mereka akan menyelidikinya terlebih dahulu bukan serta merta menelannya mentah mentah.Banyak sekali kisah yang janggal dan tanpa dalil dari cerita di atas yang semestinya kita filter dulu dengan Alquran dan Hadist.Bukan serta merta meng aminkannya.Untuk itulah kita di beri akal oleh Allah sWT.
  Wabillahi taufiq wal hidayah.

 98. subhanallah setiap sesuatu pasti ada hikmah dan pembelajaranya termasuk kisah/ sejarah ashabulkahfi.

 99. Sunhanallah…
  Cerita ilmu yang sangat bermanfaat
  Kebenaran Allah akan selalu ada bagi orang2 beriman, berpengetahuan, dan beramal shaleh.

 100. arildrajatmaulana says:

  ya allah kau memang kaya peristiwa ashabul khafi mengingat kan kita kepadamu dan nabi mu nabi muhammad rasussullah s.w.t

 101. Aliy says:

  Anda skalian bkan di suruh untk brtanxa.tp d suruh bca alquran dan maknanxa dan mempercyai kbenarnxa.bkan mencla.yg kristen biarlah.krn allah tak pernh memaksa mhluknx.krn baik bruk prilaku manusia hnx allah yg maha esa yg tw.dan yg akn menghukumx.jka allah brkhendak ,mka smua d dunia in akan menyembhnxa dan membenarkan agama muhammat’y it ISLAM.Klo tdak ad yg kfir mka tk kan ad neraka.

 102. jhon says:

  MasyaAllah..

 103. knek says:

  Jika Rosulullah di umpamakan seperti gudang ilmu maka Saidina ali adalah pintunya, cerita di atas Bagus lah buat nambah2 pengetahuan ja.. Tp jangan di critain sma yg non muslim nanti malah jd cemoohan apalgi di atas bwa2 nama saidina ali.ra.. Tp Saya yakin bahwa perjuangan ashabul kahfi itu jauh lebih hebat dari yg di ceritakan di atas hinga allah memberikan penghargaan dgn mengabadikan cerita mereka di dalan al Qur’an.

 104. Ga percaya sama cerita ini says:

  Yang merasa muslim hati2 baca kisah ini!
  Banyak yang dibuat2 ceritanya.

 105. Babe Harris says:

  Terlepas dari benar atau tidaknya, kisah ini sangat bermanfaat.
  Karena semua didukung oleh Alqur’an. Sayyidina Ali memang gerbang ilmu dan Muhammad SAW adalah gudangnya ilmu.
  Masa gara2 baca ini kita semua jadi pengikut Yahudi atau Syiah?
  Tak ada gading yang tak retak. Kekurangan disana sini itu hal lumrah. Maklum saja itu terjadi sebelum Masehi.

 106. Tavip Berdikari says:

  kisah didalam Al-Qur’an ttg Ashabul Kahfi, sgt menakjubkan sekali sy sgt sukali dg surah Ashabul Kahfi, sangat luar biasa

 107. Dinoardi says:

  Yakali syiah disini emang kaga ada tentang umarnya kan yang cerita juga ali…

 108. ramli says:

  Astaghfirrullah… kisahnya sangat mengharukan ya…
  ☺☺☺

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: